Za skupine

SPUST po MURI, znamenitosti Prlekije in kulinarika pri nas

Praznovanja

birme, rojstni dnevi, drugo - posebaj za vas

Kolesarjenje

z zemljevidi po ravninah Pomurja

Vinska kraljica SLO

iz turistične kmetije Na koncu vasi

Sejen po celen Lotmerki

Vpis:Suzana KOLBL /

Opisne besede: sejen, sejem, ljutomer, lotmer, tradicija, prleška metropola, na prenovljenem Glavnem trgu v Ljutomeru


Vir: VEÈER

To soboto 24. Sejen po celen Lotmerki
Prièakujejo okrog 100 sejmarjev in veè tisoè obiskovalcev

V nasprotju s prejšnjimi leti, ko so tradicionalni Sejen po celen Lotmerki pripravljali vsako leto drugo soboto v avgustu, bodo tokratno, že 24. izvedbo te množiène prireditve v centru prleške prestolnice pripravili to soboto, 2. avgusta. "Osrednja in najveèja turistièna prireditev v prleški metropoli, ki med praznovanjem praznika obèine Ljutomer združuje etnografsko, kulturno, turistièno in sejemsko ponudbo, bo znova ponudila pravo sejemsko vzdušje, kot zrcalo sejma iz leta 1905, ki ga je v svoj objektiv filmske kamere ujel dr. Karel Grossmann," obljublja predsednik Turistiènega društva Ljutomer Valentin Odar.

Na prenovljenem Glavnem trgu v Ljutomeru bo tudi tokrat za ponudbo skrbelo okrog 100 sejmarjev, organizatorji pa prièakujejo veè tisoè obiskovalcev. Sejem se bo prièel ob 8.30 s tradicionalnim nastopom ljutomerskega pihalnega orkestra, ki mu bodo sledili nagovori Valentina Odarja, ljutomerskega župana Franca Jurše,Turistiène zveze Slovenije Dominika S. Èernjaka in predsednika Pomurske turistiène zveze Damijana Jaklina. "Iz domaèe zakladnice glasbe in plesov bodo program popestrili: folklorna skupina, ljudske pevke iz Središèa ob Dravi, tamburaši, pevski oktet ter uèenke in uèenci Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer. Ob tem bodo številni spremljevalni dogodki, kot so tradicionalni izpust golobov, predstavitev turistiènih društev Ljutomer, Cven, Stara cesta, Mak Pristava, Železne Dveri - Radomerje, Godemarci, Mala Nedelja, Pütar Stroèja vas, Babinci, Branek Branoslavci in še nekaterih, predstavitev domaèe obrti, kot so lonèarstvo, sodarstvo in kovaštvo, predstavitev vinogradnikov ter posameznih izvirnih sejmarjev. Obiskovalke in obiskovalci sejma si bodo lahko ogledali stojnice vinogradnikov, Grossmanovega filmskega festivala, domaèe obrti ter pri turistiènih ponudnikih," je dopoldansko sobotno dogajanje predstavil Odar, ki je s preostalimi èlani Turistiènega društva Ljutomer poskrbel, da bodo v popoldanskem in veèernem èasu obiskovalce na Glavnem trgu v Ljutomeru zabavali ansambli Modrijani, Zetor in Gorenjski kvintet.


MIHA ŠOŠTARIÈ