Za skupine

SPUST po MURI, znamenitosti Prlekije in kulinarika pri nas

Praznovanja

birme, rojstni dnevi, drugo - posebaj za vas

Kolesarjenje

z zemljevidi po ravninah Pomurja

Vinska kraljica SLO

iz turistične kmetije Na koncu vasi

Sožitje hrane in vina

Vpis:Suzana KOLBL /

Opisne besede: magdiè, sožitje, kolbl, na koncu vasi, kulinarika, predstavitev, vinski letnik


Prlekija – predstavitev vinarstva Magdiè in Izletniške kmetije na cvenu, 30.maj.2008

 Vino za dušo in hrana za telo – je slogan, ki sta ga izbrala vinogradnik Janko Magdiè in lastnica Izletniške kmetije »Na koncu vasi« s Cvena Suzana Kolbl, ko sta številnim povabljenim gostom predstavljala svojo bogato vinsko in kulinarièno ponudbo.

Vinogradnik  Janko Magdiè prideluje  kakovostna buteljèna vina saj se ukvarja  z vinogradništvom že 40 let. Je edini ljutomerski mestni vinogradnik.  Pogled iz  njegovega vinograda vam odpira mesto Ljutomer z okolico, kot na dlani.

Suzana Kolbl, pa je ime za katerim se v družinskem krogu  lepo razvija turizem na vasi. Izletniška kmetija »Na koncu vasi« na Cvenu vam bo dala ravno tisto kar išèete. Kulinariène užitke na pravi hrastovi mizi, kjer vse jedi nastajajo v domaèi kuhinji in kjer boste pozabili pogledati na uro. Na sedežu pa bo za vašo »sreèo« skrbela  konjska podkev.

Janko in Suzana sta povezala kozarec in krožnik. Verjemite, izbrano in okusno. Dokazujeta, da tudi razliène generacije lahko uspešno sodelujejo.

 Vestnik 12.6.2008, Sožitje hrane in pijaèe

Predstavitev: TURIZEM « NA KONCU VASI «, CVEN

Z utripom življenja, dela in ljudi nam teèe èas. Danes drugaèe kot nekoè, ko so radi skupaj posedeli, zapeli, pojedli in popili.

Dišave iz domaèe kuhinje nam dišijo še danes. Zapisane kot nepozabna melodija naše mladosti, ker so jedi nastajale poèasi in z veliko ljubezni.

Si želite prijaznosti, doma narejenih jedi, z zelenjavo z domaèega vrta? V harmoniji prijetnega ambienta, pod jeruzalemskimi vinskimi grièi, ob mogoèni reki Muri, deželi štorkelj, med panonskimi žitnimi polji, zaznamovanimi z iskrimi konji v davnini, s prijazno toplo  hrastovo mizo.

Naša hiša turizma meji na posestvo bivše žrebarne, zato smo ta pridih preteklosti oznaèili s 'konjsko podkvijo' kot držalo na stolih ali v prispodobi, kdor najde 'podkev' in jo prime, ga spremlja sreèa. Ko si sreèen, obèutiš ljubezen, kajne? In ljubezen gre skozi želodec!

Ko boste posedeli na naši zunanji terasi boste slišali ptièje petje, èe boste dovolj zgodnji tudi jutranji pozdrav petelinov. V daljavi se razprostira narava, polja in bližnji grièi. Prijetno mirno je, èisto na koncu vasi.

Pridite in uživajte ob prleškem ali domaèem narezku, ajdovem krapcu, postržjaèi, ali prleški gibanici za sreèo, ob nedeljah tudi ob kosilih naših prednikov! Naj vam tekne pristna domaèa kulinarika

Štajerski tednik, kmetijstvo, 6.junij 2008

Predstavitev: VINARSTVO Magdiè, Ljutomer

Na soènem hribu, Na Vili, s preèudovitim razgledom nad mestom Ljutomer se razteza naš vinograd, ki daje bela in rdeèa vina. Prve trte so pognale svoje korenine leta 1980.

Zadnjih 15 let vina tudi steklenièimo. Prepoznavni smo po izvirni etiketi starega Ljutomera (Višerjev bakrorez iz leta 1680), saj smo edini ljutomerski mestni vinogradnik.

V naši pridelavi vin prevladuje delež rdeèih vin ( 35%) ,sorta Modri pinot 60 %, 30 % je Zweigelta in 10 % Cabernet-Sauvignona, katerega pridelavo sem obogatil z znanjem in izkušnjami iz Švice, kjer sem bil zaposlen 25 let. Vsako vino je kompleksno tkivo, sestavljeno iz naravnih in od èloveka danih sestavin.

Posebno pozornost posveèamo malolaktièni fermentaciji ali biološkemu razkisu. Tako dobimo zelo harmonièna vina z nizko kislino in mehkimi tanini. Naše glavno rdeèe vino je Modri pinot 70 % in Cuve MATIC 30 %.

MATIC je moje najljubše vino, saj nosi ime našega vnuka. Od belih vin je glavna sorta Laški rizling, ki je osnova za zvrst LOTMERŽAN, ki ga ponujamo v »litercah«. Od buteljènih vin pa suhi ŠIPON, katerega prodamo najveè. Vino nosi nalepko KLUBA ŠIPON, katero dobijo le izbrani ŠIPONI. Ostale sorte, ki jih steklenièimo, so še Chardonnay, Beli pinot in Sauvignon.

Na tržišèu smo smo znani tudi po dobrem odprtem vinu, ki ga prodajamo v »inoks« sodèkih za potrebe v gostinstvu.

Èutimo odgovornost do potrošnika in okolja. Tako so vina pridelana z veseljem, znanjem in èim bolj naravno. Ljubiteljem izbranih vin želimo ostati zvesti s svojim stilom vina in konstantno kvaliteto.