Za skupine

SPUST po MURI, znamenitosti Prlekije in kulinarika pri nas

Praznovanja

birme, rojstni dnevi, drugo - posebaj za vas

Kolesarjenje

z zemljevidi po ravninah Pomurja

Vinska kraljica SLO

iz turistične kmetije Na koncu vasi

Izberite vino - nasveti

Vpis:Suzana KOLBL /

Opisne besede: okus, kupiti, izbor, vina, vrhunska, dezelna, vrednota, zaloga, razlog, pitje


Svetovati o izboru vina je lahko enostavno,ce priporocamo znamke, ki jih poznamo in si jih ne ľelimo menjati, ali zelo kompleksno èe ľelimo svetovati iz celotne ponudbe v našem podrocju (tako med proizvajalci samimi, kot tudi med izdelki posameznega proizvajalca).
"zaupaj lastnemu okusu" - Nihèe ne pozna vašega okusa bolje kot vi sami, zatorej je bistveno da je odloèitev o temu, kateri okus vam odgovarja in kateri ne, le vaša.
 
Na našem turizmu vam ponujamo naslednja vina:
 • Renski rizling, vrhunsko
 • Modra frankinja, vrhunsko
 • deľelno, toèeno
Po ľelji organiziramo degustacijo vin vinogradnikov društva PRLEKIJA2000, katerega clan in ustanovitelj smo - Društvo vinarjev vrhunskih vin - z blagovno znamko Vinoteka2000.
 
Preizkusite vino, širite svoj izbor, izberite vrednote, ne starajte vina, upoštevajte stroške, kupujte komplete...

Za mnoge ljubitelje vina je lojalnost enemu proizvajalcu najenostavnejši naèin za izbiro vina, saj je ponujeno to, kar ľelijo, po okusu in finanèni plati. Ljubitelji vin, ki ľelijo širiti spekter znanega pa prav podjetniško raziskujejo: od ponudbe velikih proizvajalcev - ponavadi vinskih kleti - ki so dalj èasa prisotni na trgu, do malih proizvajalcev, ki jih je kljub kvaliteti, teľko najti na trľišèu. Pravi ljubitelji se seveda ne omejijo na vina posameznih regij, ampak spoznavajo vinsko ponudbo celotne deľele, in tudi vina tujin.

Ne glede na nivo vašega zanimanja za vinsko ponudbo, pa je izbor vina vsekakor zabavno in hkrati predstavlja izziv. Vino je kot ľivo bitje in se neprestano spreminja. Vsako leto se pojavijo novi ponudniki, proizvajalci, vinoteke. Èetudi najdemo proizvajalca, katerega vino nam ustreza, pa je zelo verjetno, da se bo vaš okus spreminjal in dograjeval in odkrivali boste nove horizonte. Kombinacij mogoèega je neskonèno.

Pravilo št. 1 pri nakupu je vsekakor "zaupaj lastnemu okusu". Nihèe ne pozna vašega okusa bolje kot vi sami, zatorej je bistveno da je odloèitev o temu, kateri okus vam odgovarja in kateri ne, le vaša. Najbolje je vino preizkusiti tako, da kupimo le steklenico za poizkušnjo, preden se odloèimo za nakup veè steklenic ali kompleta. Pomembnost tega pravila je izrazna še predvsem èe kupujemo vina višjega cenovnega razreda.Ni namreè smiselno investirati nekaj deset tisoè tolarjev za vina, ki še jih niste preizkusili in se preprièali ali vam okus odgovarja. Tudi sami se boste laľje odloèili o nakupu, èe boste ľe poznali lastnosti ľelenega vina. Ponudba vin je namreè ogromna zatorej obstoji tudi veliko variacij okusov. Tudi èe vam doloèen okus priporoèi prijatelj to še ni garancija, da bo okus odgovarjal tudi vam.

Zbiranje izkušenj iz vinske ponudbe sicer zahteva doloèen èas, vendar predstavlja zanimiv izziv. Uèili se boste iz lastnih napak ter slavili pri pravih odloèitvah. Del zabave pri izboru predstavlja tudi spoznavanje pridelave vina, kletarjenja, sestavljanja okusov s hrano in spoznavanja lastnosti vin v odvisnosti od staranja in vrste arhiviranja.

Preden se odloèimo za nakup vina je dobro prevetriti svoje potrebe. Koliko vina popijemo in ob kakšnih priloľnostih? Ali bomo kupovali mlada vina z namenom arhiviranja? Odloèimo se lahko tudi za proraèun za naš vinski hobi, ki nam pomaga pri odloèitvah za cenovni razred izbiranih vin. Nekateri se z lahkoto odloèijo o izboru, za druge pa je prikladneje èe si planirajo strategijo izbora in nakupa preden vino izberejo. Zapomnimo si, laľje je kupiti komplet vin kot ga izpiti, èe okus ne odgovarja.Prav tako laľje vino kupimo kot realno ocenimo svoje potrebe. Sicer pa nakup na zalogo lahko predstavlja izpolnitev ľelje, še posebej èe se nam porodi prilika dobiti steklenico proizvajalca, ki si jo ľe dolgo ľelimo.

Ko preuèimo svoje potrebe predstavlja naslednji korak izbor trgovskega ponudnika. Leta nazaj je predstavljal edino moľnost obisk pri prodajalcu vina obisk trgovin. Danes je opcij precej veè. Vina lahko izberemo v velikih samopostreľnih trgovinah, vinskih trgovcih, tudi z nakupom preko oglasov. Vina ponujajo tudi kot darila ob izjemnih priloľnostih. Ko priènemo z nabavo vina pri doloèenem ponudniku ponavadi pri njemu tudi ostanemo. V kolikor je ta tudi izvor znanja o vinu nas bo še toliko laľje dobil k svoji ponudbi. Preko ponudnika lahko tudi laľje pridemo do doloèenega vina, ki ga je drugaèe teľko dobiti. Prav tako nam lahko rezervira tudi vrsto vina, ki ga ponavadi kupujemo, iz dobljene pošiljke.

ko izbiramo našega ponudnika vina je potrebno pozornost posvetiti tudi temu kako so vina skladišèena in pri kateri temperaturi. Svetloba in vroèina sta namreè smrt za vino. Ponudniki, ki vino hranijo v svetlih toplih prostorih, verjemite, niso najboljši izbor. Prav tako je pametno pregledati tudi polnitev steklenice - ali je polna do vratu in ali ne izteka skozi zamašek. Èe izteka, to pomeni, da lahko do vsebine dostopa zrak, ki povzroèi oksidacijo vina. Izogibajte se torej vin, ki so slabo polnjena in, katerih zamaški pušèajo.

Ko izbiramo draľja vina je smiselno prvi nakup opraviti v sodelovanju s še kakšnim ljubiteljem vinske kapljice, kar omogoèa obema zniľanje stroška izbora. Smiselno je tudi ostati kot stalna stranka ponudnika, kar veèinoma vodi v niľje cen nakupov (popusti na stalnost). Nakup nepoznanega vina proizvajalca, katerega vina ľe poznamo vsekakor predstavlja kockanje - podobnost okusa je moľna, ni pa nujna - zatorej vino najprej preizkusimo!

Napotki za izbor in nakup vina

 • PREIZKUSIMO VINO PRED RESNEJŠIMI NAKUPI . Ne pustimo se zapeljati mnjenju in nasvetom prijateljev in "poznavalcev". Zaupajmo lastnim okusom. Preizkusimo eno steklenico preden kupimo naslednjih šest ali komplet.

 • ŠIRIMO IZBOR VIN. Èetudi nam doloèena vina izjemno odgovarjajo, je sprememba potreba v ľivljenju, zatorej preizkušajmo tudi druga vina.

 • KUPUJMO VREDNOTE . Izberimo tisto ponudbo, ki nam za vloľen denar daje najveè (glede okusov, kvalitete proizvajalcev, oblike ponudbe, ...)

 • VINA POPIJMO PREDEN SE POSTARAJO . Vsako, še tako kvalitetno vino z leti izgublja na kvaliteti (skrajna meja uľitnosti je 10 let), zatorej ne kupujmo na dolgotrajne zaloge.

 • IMEJMO PRED OÈMI STROŠKE . Nekatera vina so izjemno draga vendar naj to ne predstavlja merilo nakupa, saj so lahko tudi druge ponudbe enako ali še bolj kvalitetne, vendar jim (trenutno) še manjka imagea in prestiľa.

 • KUPUJMO VINA V KOMPLETIH . Veèina ponudnikov daje na komplet doloèen popust ali steklenico zastonj.

 • NE PONAVLJAJMO LANSKEGA IZBORA . Lansko najboljše vino je lahko letošnjo najslabše. Vino se spreminja iz letnika v letnik.

 • NAREDITE SI MALO ZALOGO . To prepreèuje, da ostanemo brez ľelenega okusa (ponudniku so pošle zaloge) oz. nam prepreèuje, da odpremo steklenico, ko nam zadiši.

 • NE DELAJMO VELIKIH ZALOG . Zaloge predstavljajo strošek, riziko in s èasom vino gubi na kvaliteti.

 • IZBIRAJMO Z RAZLOGOM . Premislimo o potrebah preden investiramo v nakup