Za skupine

SPUST po MURI, znamenitosti Prlekije in kulinarika pri nas

Praznovanja

birme, rojstni dnevi, drugo - posebaj za vas

Kolesarjenje

z zemljevidi po ravninah Pomurja

Vinska kraljica SLO

iz turistične kmetije Na koncu vasi

Na Cvenu odprli turistièno kmetijo

Vpis:Suzana KOLBL /

Opisne besede: turizem, kmetija, turistièna, turist, izlet, izletniška, lto, prlekija, vinotoè, vino, domaèe, kmeèki


Turistièna kmetija ima urejene prostore z degustacijskim pultom, mizami in stoli za okrog 50 gostov. Prav toliko prostora je na zunanjih površinah. Projekt je v sodelovanju Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) sofinanciran s sredstvi EKUJS (EU).
Ponudba turistiène kmetije bo temeljila na domaèih proizvodih, s poudarkom na kmeèkih narezkih, gibanici in prleškem krapcu. Ob lastni pridelavi grozdja bodo imeli na voljo tudi domaèe vino in 100% naravni jabolèni sok.
Kot posebno ponudbo zaokrožujejo slastna domaèa nedeljska kosila (jedilniki) in organizacija raznih pogostitev - abrahama, rojstnih dnevov, zakljuèkov, tudi novoletnih, obletnic, itd... Po želji organizirajo tudi živo glasbo.